Arbejdshukommelsen

Skrevet af Ingegerd Kjær Jensen



Arbejdshukommelsen  


 

Arbejdshukommelsen bruges til "at gøre noget" ved poster, som er lagt i korttidshukommelsen.

 

Prøv at læse de følgende tal: 4 8 9 2 1 6. Nu er de lagt i korttidshukommelsen.

Luk så øjnene og sig dem bagfra: Nu arbejder du med en post i arbejdshukommelsen.

 


Arbejdshukommelse i dagligdagen

Arbejdshukommelsen bruger vi, når vi skal

–        planlægge

–        følge en plan/instruktion

–        følge med i, hvad man taler om, når man taler med andre

–        forstå og følge med i det man læser

-        hovedregning

-          og meget mere

 


En god arbejdshukommelse gør det nemmere at lære

Arbejdshukommelsen bruges til at huske bogstaver og ord, når man skriver og læser. 

Mennesker med læse- og stavevanskeligheder har ofte en svag arbejdshukommelse. 

Man kan forestille sig en ordblind, der bruger meget tid og energi på at sætte

de enkelte lyde sammen for at kunne afkode den første stavelse i et ord.

Når 2. eller 3. stavelse er afkodet, vil den ringe arbejdshukommelse kunne være skyld i,

at den første stavelse er glemt, og man kan derfor begynde forfra med første stavelse.

 

                       Ud over vanskeligheder ved læsning af enkeltord, kan problemer

med arbejdshukommelsen medføre, at det kan være svært at huske de ord i sætningen,

der allerede ER læst.

Det betyder, at selve læseforståelsen også påvirkes af en dårlig  arbejdshukommelse.

                                                   

En svækket arbejdshukommelse kan desuden påvirke evnen til at huske ord i det hele taget. 

                                                 

 


 

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top